Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Äventyrsscoutavdelningen Fregatterna

Vi i Fregatterna har våra scoutmöten på söndagarna kl 11-13 på Barris eller i Träsjögården, vi har ofta aktiviteter utomhus så kom rätt klädd. Ta gärna med ombyte och kåsa när vi är på Barris.
Nedan hittar du mer information som rör vår verksamhet.