Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Barris


Karta BarrisScoutstugan Barris ägs av NCC och arenderas av oss i Träkvista sjöscoutkår. Barris ligger vid Rörmarens strand strax nedanför skidbacken på vägen mellan Ekerö centrum och Gälstaö.
På Barris har vi våra sjöaktiviteter.
Här ligger vår flotta bestående av 10 oppjollar, 7 stortrissar, en följebåt samt drygt 10 kanoter.