Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Hej!

På dessa sidor har vi gjort en enkel sammanfattning av de olika aktiviteter vi ger era barn under tiden som sjöscouter i vår kår. Alla ledare har ett gemensamt program och ett gemensamt mål som vi skall uppnå under de olika perioder som barnen är spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrsscouter och sedan när de blir lite äldre, utmanarscouter och förhoppningsvis roverscouter. Utgångspunkten för allt vi gör är Scoutmetoden som finns att läsa på vår hemsida. Det är en gemensam grund som alla scoutkårer har som underlag för sin verksamhet. Gemensamt för alla de olika årskullarna är att vi har sommarläger dit vi åker tillsammans under en vecka. Där får de yngre scouterna möjlighet att lära känna de äldre, vi får möjlighet att omsätta alla våra kunskaper i praktiskt handlande då vi bygger våra kök, matplatser, portaler, flaggstänger samt allt annat som hör till på en lägerplats. Vi har flera årliga cermonier med b.l.a julavslutning i Ekerö kyrka, samt en hajk på våren som avslutning inför sommaren, där alla scouter deltar.

Spårarscouter - 9 år

Vi lär oss att hantera stormkök och lyktor. Vi övar på enkla knopar som vi behöver för att segla. Vi lär oss hantera, rigga och segla optimister, samt paddla kanot. Vi åker på en hajk med övernattning. Vi går igenom grunder för sjukvård, allemansrätt och isvett. Vi lär oss Scoutlagen, Scoutsången och Scouthälsningen.

Upptäckarscouter - 10-11 år

Vi lär oss att hantera yxa, kniv och såg på rätt sätt. Vi lär oss göra upp eld på olika sätt. Vi lär oss fler knopar som används på sjön. Vi lär oss surrningar så vi kan bygga våra läger. Vi lär oss hantera och segla större båtar. Vi lär oss sjökort och navigering, sjövett och väjningsregler. Vi skall kunna hantera en karta och kompass. Vi åker på hajk och sover i vindskydd. Vi lär oss samarbete och ledarskap i den lilla patrullen.

Äventyrsscouter - 12-15 år

Vi lär oss att hantera friluftsliv i skog och mark med gott självförtroende. Vi jobbar mer i små patruller med patrulledare och vice patrulledare. Vi har hajker under alla årstider. Vi har egna lägerplatser där patrullen klarar sig själva. Vi gör längre seglingar med övernattning. Vi lär oss mer om navigering och båtkunskap. Vi jobbar med barnens egen fantasi, empati, initiativ, mod och uppfinningsrikedom genom olika äventyr. Vi har kontakt med andra kårer både lokalt, nationellt och internationellt. Vi fördjupar oss mer i knopar, surrning, sjukvård samt traditioner och cermonier.

Utmanarscouter - 16-18 år /Rover - 18+ år

Vi utvecklar oss mer i att hantera grupper under eget ansvar. Vi tar kontakt och träffar scouter från andra kårer och är med på tävlingar och arrangemang som anordnas av distrikt och förbund.
Vi planerar vår egen verksamhet och möteskvällar där vi är ansvariga för program och genomförande. Vi jobbar med mål och projekt för att utvecklas som scouter. Vi deltar på kårens styrelsemöten för att få kunskap om föreningslivets villkor och hjälper till som assisterande ledare vid behov för minior- och juniorscouter.

Detta var som sagt en kort sammanfattning av vår verksamhet. Vi hoppas att det låter intressant och att ni låter oss ta hand om er nye scout. Vi lovar att vi kommer att få en trevlig tid tillsammans framöver. Vill ni fördjupa er mer i verksamheten så finns vår verksamhetsberättelse som en länk på hemsidan. Där kan ni läsa mer i detalj vad vi har genomfört under det senaste året på respektive avdelning.

Vi svarar givetvis på alla frågor ni har, så ni är självklart välkomna att kontakta oss.

Träkvista Sjöscoutkår