Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Sponsorer

Träkvista Sjöscoutkår är en kår inom Svenska Scoutförbundet som för närvarande har ca 150 aktiva scouter i åldrarna 9 - 18 år. Vi vill fylla en viktig funktion i vårt samhälle genom att ge barnen som bor på Ekerö en meningsfull fritid som också utvecklar dem till ansvarstagande individer som vuxna.

Verksamheten går ut på att under strukturerade former lära sig att ta ansvar för sig själv och andra. Att i en grupp arbeta för gemensamma mål och samtidigt ta hänsyn till varandras olikheter. Vi lär ut segling och sjövett och en stor del av verksamheten går ut på att kunna vara ute i naturen och tillvarata naturens resurser utan att förbruka dem eller att göra skada.

Verksamheten leds av en engagerad grupp ledare, ungdommar och föräldrar som avsätter en stor del av sin ledighet till att ge barnen en rolig och stimulerande fritid. Allt funktionärsarbete i kåren bedrivs ideellt, helt utan ersättningar för arbetstid eller inkomstbortfall.

Verksamheten finansieras till stor del av medlemsavgifter och kommunala bidrag. Dessa räcker dock inte till för underhåll av båtar, hus och annan materiel som används i verksamheten. Förutom bidrag till underhåll är vi i stort behov av pengar till vårt nya scouthus, läs mera här. Hjälp oss att utveckla scoutverksamheten på Ekerö genom att sätta in ett bidrag från Ditt företag på vårt bankgirokonto 5038-5871. Som tack får Ditt företag en reklamplats i listan över sponsorer här nedanför samt om det gäller bidrag till vårt nya hus även en skylt i huset. Du kan också få en länk till Din egen hemsida.

Här följer en förteckning över företag och organisationer som aktivt över tid stöder vår verksamhet:

Tel: 08-560 391 00 vx, fax: 08-560 358 38
Postadress: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö
Besöksadress: kommunhuset, Tappströmsvägen 2
Receptionen är öppen mån-fre 8.00-16.30

Alverbäcks Blommor AB
Brygga Gård, 178 31 Ekerö

Add Profile
Ulvsundavägen 146
168 67 BROMMA
Tel. 08-26 20 10
E-post: info@addprofile.se
Stockmos
Box 29, 179 03 STENHAMRA
Besöksadress: Apelvägen 25
Tel. 08-560 475 00
E-post: konsumentkontakt@stockmos.se

Tulpanens Hus
Åkeshovs Gårdsväg
168 38 BROMMA
Tel. 08-37 40 20
Nå't Nytt
Granbacksvägen 13
178 32 EKERÖ
Tel. 08-560 347 92
E-post: Eva.Hill@telia.com
Smultronet
Mälarö Torg 3
178 30 EKERÖ
Tel. 08-560 343 50
Swegro AB
179 96 Svartsjö
Tel. 08-602 23 00
E-post: swegro@swegro.se

Företag som sponsrar / har sponsrat enskilda tillfällen hittar du här:

Valborg -11
Valborg -10
Valborg -09
Valborg -08
Valborg -07
Valborg -06
Julmarknaden
Valborg -05