Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Spårarscoutavdelningen Svarta Örnen

Vi i Svarta Örnen har våra scoutmöten på söndagar på Barris eller i TräSjö-gården, nedan hittar du mer information som rör vår verksamhet.

Kommande möten.........


Aktuell information