Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss
TRÄKVISTA SJÖSCOUTKÅR
scoutkåren med gemenskap och engagemang

Träkvista sjöscoutkår startades hösten 1971 som en ”dotterkår” till Färingsö sjöscoutkår av Felix Eriksson som då blev kårens ordförande.

Birka scoutdistrikt anordnade en ledarutbildning för tio glada föräldrar där endast två hade tidigare scouterfarenheter. Det hela började i  ”gamla” folkets hus med en liten grupp scouter och ett glatt ledargäng.

Från början var det två miniorscoutavdelningar med sammanlagt 65 scouter. Efter ett år tyckte Träkvista sjöscoutkår att de kunde det här och bröt sig därför loss ifrån Färingsö. Samtidigt fick kåren en lokal under Träkvista skola och flyttade med glädje dit eftersom folkets hus endast hade utedass. Lokalerna har sedan ökat i antal under årens lopp.

Kåren fick möjlighet att för en billig summa hyra en bit mark vid Barrudden 1975 där båtarna lätt kunde sjösättas och en brygga byggdes. Detta ställe kallas allmänt ”Barris” av alla scouter.

Den gamla folkskolan vid OK/Q8, som ägs av kyrkan, fick kåren en möjlighet att förvalta som egen scoutlokal år 1980, då medlemsantalet ökade stort, och den fick namnet ”Skåken”. 1996 fick vi även erbjudande om att använda Ekerö Sjöscoutkårs lokal så länge som föreningen är vilande. Denna lokal ligger i Närlunda och fick namnet ”Tranan”.

Scouting, en livsstil.....
Scouting, som vi vill bedriva det, är inte enbart ett tidsfördriv. Våra aktiviteter syftar till träning i såväl samarbete som att klara sig själv med enkla medel. Vi vill öppna ögonen för vad natur och friluftsliv kan ge av positiva upplevelser. Givetvis är anknytningen till sjö och båtliv särskilt poängterad i en sjöscoutkår.
Scouting syftar sist, men inte minst till att utveckla en positiv livssyn, ansvarskänsla och solidaritet mot medmänniskor över lands- och kulturgränser.

Verksamheten är organiserad med tanke på barnens förutsättningar och behov under olika åldersperioder.

De yngsta barnen i kåren är miniorscouter och där börjar man vid 9-års ålder. Därefter följer två år som juniorscout, tre år som patrullscout och sen slutligen tre år som seniorscouter.

Uppgifternas svårighetsgrad ökar efterhand genom scoutåren i takt med de ökade färdigheterna, De första utflykterna varar en dag eller ett dygn med övernattning inomhus medan de äldre scouterna genomför långa seglingar eller vandringar med övernattning under bar himmel. Seniorscoutlaget är platsen för de storvulna projekten. Man har t.ex färdats på Klarälven på egenhändigt tillverkade flottar och en framtida ballongsegling är då och då på tapeten. Från seniorscoutlaget rekryterar vi även nya ledare.

Många aktiviteter konkurrerar om våra barns intressen och en hel del lämnar efter hand scouting för att koncentrera sig på något annat. Vi tycker det är helt i sin ordning att barnen på detta sätt söker sig fram till ett bestående fritidsintresse. Samtidigt är vi glada och stolta över att vår scoutkår lyckas behålla så många scouter ända fram till seniorerna.

Vi hade tidigare våra inomhusaktiviteter i vår lokal i Närlunda, Tranan, samt i vårt högkvarter Skåken (gamla Ekebyhovsskolan bredvid Ekebyhovs-kyrkan). Vi har nu med bidrag från Allmänna arvsfonden och massor av ideellt arbete fått möjlighet att bygga ett fantastiskt scouthus på Bryggavägen 129 nedanför skidbacken på Jungfrusundsåsen. Vi har all inomhusaktivitet i huset och har dessutom en del som vi kan hyra ut till föreningar och för andra tillställningar.
Våra båtar har vi fortfarande kvar nere vid vår stuga kallad Barris vid Rörmaren ute vid Jungfrusund. Vi har olika båtar för olika typer av aktiviteter: Stortrissar med övernattnings möjlighet, optimister och kanoter och här pågår hela sommaren en livlig segelverksamhet.

Scoutverksamheten under skolterminen omfattar normalt en möteskväll i veckan samt då och då en helgutflykt. På sommarlovet anslås en vecka åt lägerverksamhet (scoutårets höjdpunkt?) till land eller sjöss, dessutom har vi varje vecka öppet en eller två kvällar för de scouter med föräldrar, syskon och vänner som vill segla, paddla eller bara njuta av en skön kväll på bryggan.

Scouting, ett fritt liv.......