Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Information från kassören i Träkvista sjöscoutkår

Hej

Medlemsavgift.

Svenska Scoutförbundet administrerar våra medlemsavgifter centralt.

Detta innebär att varje medlem får en faktura från Svenska Scoutförbundet på medlemsavgiften. Faktura kommer i början av terminen och skall betalas inom 30 dagar.
Ni ska alltså inte betala in några medlemsavgifter till kårens konto!

Har ni några frågor om detta är ni välkomna att höra av er till mig.
kassor@trasjo.se

Med vänlig hälsning
Kassören